มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางปลา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา โดยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางปลา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บเศษใบไม้ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บริเวณซอยหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา ตลอดแนวจนถึงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปลา

ภาพกิจกรรม