มีผลลัพธ์

ข้อมูลและสถิติ

6,962

จำนวนประชากร

404

จำนวนนักเรียน

ข่าวประกาศสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร
ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประกาศสถานการณ์โควิด-19

ข่าวที่น่าสนใจ

   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
   ข่าวกิจการสภา
   ข่าวท้องถิ่น
   ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
   ITA
   สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย
   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม องค์กร

เนื้อที่

5.628
ตารางกิโลเมตร

ชุมชน

6 ชุมชน

จำนวนประชากร

6,962 คน

จำนวนนักเรียน

404‬ คน