มีผลลัพธ์

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และประจำปีงบประมาณ

หน้าหลัก >รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และประจำปีงบประมาณ
ลำดับ รายละเอียด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนแรก)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561