มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปลา ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งอาศัยในหมู่บ้านณัฐยา หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการได้รับบริการสาธารณะจากเทศบาลฯ ทั้งนี้ เจ้ากน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการบริหารและจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  ที่อนามัยบางปลาด้วย

ภาพกิจกรรม