มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. อำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยเทศบาลตำบลบางปลาได้ประสานตลาดชุมพล ให้การสนับสนุนสถานที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดย ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมจิดอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ ตลาดนัดชุมพล (บางปลา) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรม