มีผลลัพธ์

ข่าวที่น่าสนใจ

หน้าหลัก >ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (23 มีนาคม 2566)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา 2.โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางปลา

ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปลาพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักและปรับปรุงทางเท้าบริเวณริมถนนเศรษฐกิจ1-บางปลาฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปลาพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักและปรับปรุงทางเท้าบริเวณริมถนนเศรษฐกิจ1-บางปลาฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Thai digital ldentity ทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล

มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล

ร่างประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปลาพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักและปรับปรุงทางเท้าบริเวณริมถนนเศรษฐกิจ1-บางปลาฯ

ร่างประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปลาพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักและปรับปรุงทางเท้าบริเวณริมถนนเศรษฐกิจ1-บางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 เพื่อให้ผู้สนใจเสนาราคาวิจารณ์