มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบัยนราษฎรเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าที่ดินวัดบางปลา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง