มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาครได้ผลิตสื่อเสียงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับหัวข้อความรู้ทางกฎหมายในชีวิติประจำวันที่จัดทำให้เข้าใจได้ง่าย โดยแจ้งให้เทศบาลตำบลบางปลาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เช่น ตอน ตัดกิ่งไม้, ตอน ที่ดินตาบอด, ตอน เรื่องของหมาต้องเกี่ยว, ตอน ค้ำประกัน, ตอน ลางานไม่เกิน 3 วัน, ตอน ของหายในโรงแรม, ตอน ซื้อของออนไลน์ต้องระวัง, ตอน ขโมยขึ้นบ้าน และ ตอน ตำรวจจับโดยไม่มีหมายจับ และตอนอื่น ๆ รวมทั้งสิน 365 ตอน

ผู้ใดสนใจสามารถกดดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ตาม link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-NNqAxRVS30QCv16-W9DapOiY4gUyK8t

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาน้ำประปาดื่มได้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เทศบาลตำบลบางปลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) เพื่อใช้ในงานป้องกันฯเทศบาลตำบลบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการน้ำดื่ม (น้ำถัง) เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง