มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-2931 สค หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-0006 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตู้โดยสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 ทะเบียน นข-1443 สค เพื่อใช้ในงานกองคลัง เทศบาลตำบลบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติตตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา จำนวน 32 จุด (กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2565 และขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2566