มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนมิถุายน 2566 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจีดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลบางปลา ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ตามโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง