มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และเทศบาลตำบลบางปลา ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพิจารณากำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลา ครั้งแรก นั้น


จังหวัดสมุทรสาครพิจารณาแล้ว เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลา ครั้งแรก ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน บริเวณชุมชนบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจของเทศบาลตำบลบางปลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกองช่างของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง