มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางปลา ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับ ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลบางปลา พ.ศ.2564 เพื่อให้ประชาชน ที่สนใจการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปลา ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน บริเวณชุมชนบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจของเทศบาลตำบลบางปลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกองช่างของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง