มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชน


                ด้วยในห้วงที่ผ่านมา ปรากฎข่าวสารกรณีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญ โดยการเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและเรียกเก็บเงินค่าสมาชิก โดยอ้างว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับผลตอบแทนสูง รวมถึงยังมีพฤติการณ์การจัดอบรมสมาชิกและแอบอ้างจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมาช่วยเหลือสมาชิก


                เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบพฤติกรรมการหลอกลวงดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบพฤติกรรมการหลอกลวงดังกล่าว กรณีตรวจพบว่ากลุ่มฯ ดังกล่าว มีความเคลื่อนไหวและมีพฤติการณ์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญ รวมถึงมีการเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงและได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมาช่วยเหลือสมาชิก สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อดำเนินการได้

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-2931 สค หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-0006 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตู้โดยสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 ทะเบียน นข-1443 สค เพื่อใช้ในงานกองคลัง เทศบาลตำบลบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติตตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา จำนวน 32 จุด (กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2565 และขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2566