มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด
เทศบาลตำบลบางปลา รับโอนข้าราชการอื่น หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)    จำนวน  1  อัตรา

2. เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.)     จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ปง./ชง.)    จำนวน  1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะขอโอนส่งคำร้องขอโอนพร้อมเอกสาร ได้ที่ เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือสอบสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ โทร 0 3446 8061 ต่อ 25

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน บริเวณชุมชนบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจของเทศบาลตำบลบางปลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกองช่างของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง