มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมในระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา จำนวน 32 จุด(กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)