มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาน้ำประปาดื่มได้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เทศบาลตำบลบางปลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) เพื่อใช้ในงานป้องกันฯเทศบาลตำบลบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการน้ำดื่ม (น้ำถัง) เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง