มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564