มีผลลัพธ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หน้าหลัก >ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 2566
ปีงบประมาณ 2565
รายงานทางสถิติอื่น ๆ
ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
12
คำร้องทั่วไป
10616
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
469
สมาชิกใหม่
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
55
คำร้องทั่วไป
8296
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
1081
สมาชิกใหม่