มีผลลัพธ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หน้าหลัก >ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 2564
ปีงบประมาณ 2563
รายงานทางสถิติอื่น ๆ
43
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
100
คำร้องทั่วไป
1199
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
706
สมาชิกใหม่
72
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
14
คำร้องทั่วไป
0
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
0
สมาชิกใหม่