มีผลลัพธ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หน้าหลัก >ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 2566
ปีงบประมาณ 2565
รายงานทางสถิติอื่น ๆ
0
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
0
คำร้องทั่วไป
6161
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
85
สมาชิกใหม่
35
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
55
คำร้องทั่วไป
8296
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
1081
สมาชิกใหม่