มีผลลัพธ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หน้าหลัก >ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 2565
ปีงบประมาณ 2564
รายงานทางสถิติอื่น ๆ
33
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
55
คำร้องทั่วไป
6729
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
1061
สมาชิกใหม่
74
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
100
คำร้องทั่วไป
1201
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
717
สมาชิกใหม่